Prezantim për ligjin nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

Së bashku me ligjin nr. 119/2014″Per te drejten e informimit”, pjese e paketes qe u miratua ishte edhe ligji nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik”. Res Publica ka pergatitur nje prezantim per te kuptuar konceptet baze te ligjit. Kliko këtu për të shkarkuar prezantimin.