image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale76 760
2Kolegji i Posaçëm i Apelimit70 700
3Komisioneri Publik69 690
4Ministria e Kulturës64 7410
5ALUIZNI61 610
6Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare60 600
7Bashkia Shkodër58 580
8Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor51 510
9Autoriteti i Konkurencës48 480
=Avokati i Popullit48 480
11Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural46 6620
12Ministria e Punëve të Brendshme44 6420
=Ministria e Shëndetësisë44 6420
14Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime39 390
=Ministria e Mbrojtjes39 390
16Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë37 370
17Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër36 360
19Gjykata e Lartë35 350
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda35 350
21Bashkia Korçë35 5520
22Prokuroria e Përgjithshme34 340
23Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme34 5420
24Bashkia Lezhë33 330
=Gjykata Administrative e Apelit33 330
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave33 330
27Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës32 5220
28Gjykata e Apelit Gjirokastër30 300
=Drejtoria e Përgjithshme e Doganave30 300
=Agjencia e Prokurimit Publik30 300
31Bashkia Durrës26 260
=Inspektorati Qendror26 260
33Bashkia Tiranë26 3813
34Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave25 250
35Komisioni Qendror i Zgjedhjeve24 240
=Gjykata Kushtetuese24 240
37Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve23 230
=Autoriteti Kombëtar i Ushqimit23 230
39Agjencia e Trajtimit të Pronave22 220
40Gjykata e Apelit Shkodër21 210
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier21 210
=Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210
=Bashkia Kukës21 210
44Kryeministria19 277
45Komisioni i Pavarur i Kualifikimit18 190
46Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve18 180
47Bashkia Himarë18 3820
=OSHEE sh.a.17 3820
49Gjykata e Apelit Korçë17 170
=Gjykata e Apelit Vlorë17 170
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore16 170
52Bashkia Vlorë15 3620
53Prefektura Durrës15 150
=Gjykata e Apelit Durrës15 150
55Kuvendi13 227
56Gjykata e Apelit Tiranë11 130
57Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë10 3120
58Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë10 2515
59Bashkia Fier9 3020
60Këshilli i Lartë i Drejtësisë7 90
61Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme6 70
62Ministria e Drejtësisë6 2620
63Agjencia Kombëtare e Mjedisit5 2923
64Bashkia Kavajë4 2520
65Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve3 2420
66Bashkia Pogradec3 2320
67Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë1 3835
68Drejtoria e Përgjithshme e Policisë0 2120
69Ministria e Shtetit për Diasporën0 00
=Prefektura Tiranë0 00
=Prefektura Berat0 00
=Prefektura Dibër0 00
=Bashkia Lushnje0 00
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00
=Inspektoriati i Punës0 00
=Prefektura Elbasan0 00
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00
=Prefektura Fier0 00
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00
=Drejtoria e Policisë Qarku Tiranë0 00
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit0 00
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00
=Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave0 00
85Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë0 2020
=Bashkia Berat0 2020
87Bashkia Krujë-3 1720
88Ministria e Financave dhe Ekonomisë-4 1620
89Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-5 1823
90Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë-10 010
91Instituti i Shëndetit Publik-16 420
92Bashkia Gjirokastër-18 220
100Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020
=Presidenti i Republikës-20 020
=Bashkia Elbasan-20 020
=Bashkia Dibër-20 020
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan-20 020
=Bashkia Sarandë-20 020
=Bashkia Tropojë-20 020
=Bashkia Tepelenë-20 020