image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër86 860=
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale75 750=
3Komisioneri Publik73 730=
4Gjykata e Lartë71 710=
5Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare68 680=
6ALUIZNI67 670Smiley face -1
=Ministria e Kulturës67 670Smiley face +1
8Autoriteti i Konkurencës61 610=
9Ministria e Punëve të Brendshme59 590=
10Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570=
11Agjencia e Prokurimit Publik56 560=
12Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale54 617Smiley face +2
13Ministria e Mbrojtjes53 530Smiley face -1
14Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520Smiley face -1
15Bashkia Durrës50 500=
=Ministria e Drejtësisë50 500=
17Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë43 430=
18Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor40 400Smiley face +1
19Bashkia Elbasan37 6528Smiley face +1
20Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360Smiley face +1
21OSHEE sh.a.34 340Smiley face +1
22Bashkia Vlorë33 330Smiley face +16
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330Smiley face +1
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330Smiley face +1
25Bashkia Lezhë31 310Smiley face +1
=Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve31 310Smiley face -8
27Ministria e Financave dhe Ekonomisë30 300Smiley face -2
28Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve29 290Smiley face +6
=Bashkia Korçë29 4920Smiley face -1
30Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280Smiley face -2
31Bashkia Tiranë28 4820Smiley face +14
32Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë27 270Smiley face -3
33Avokati i Popullit26 260Smiley face -3
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260Smiley face -3
=Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260Smiley face -3
=Instituti i Shëndetit Publik26 260=
37Gjykata e Apelit Shkodër25 250Smiley face -3
=Komisioni Qendror i Zgjedhjeve25 250Smiley face -3
39Bashkia Krujë24 240Smiley face -2
40Bashkia Pogradec23 230Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave23 230Smiley face -2
=Gjykata e Apelit Vlorë23 230Smiley face -2
=Kuvendi23 230Smiley face -2
44Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face -1
45Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve21 210Smiley face +16
=Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face -1
47Bashkia Kukës20 200Smiley face -1
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200=
=Gjykata e Apelit Tiranë20 200=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër20 200=
=Inspektorati Qendror20 200=
53Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190Smiley face -1
=Bashkia Himarë19 190Smiley face +41
=Prefektura Durrës19 190=
56Agjencia e Trajtimit të Pronave18 180Smiley face -2
=Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180Smiley face -2
58Bashkia Berat17 170Smiley face -2
=Gjykata e Apelit Durrës17 170Smiley face -1
=Gjykata e Apelit Korçë17 170Smiley face -1
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170Smiley face -1
62Këshilli i Lartë i Gjyqësorit14 140=
63Autoriteti Kombëtar i Ushqimit5 3025Smiley face +28
64Bashkia Kavajë4 2420Smiley face +1
65Gjykata Kushtetuese3 2320Smiley face +1
66Drejtoria e Përgjithshme e Policisë2 1917Smiley face +1
67Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë2 2624Smiley face -4
68Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250=
69Komisioni i Pavarur i Kualifikimit1 10=
70Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave0 00=
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00=
=Bashkia Tepelenë0 00Smiley face +19
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00=
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00=
=Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00=
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë0 00=
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00=
=Gjykata Administrative e Apelit0 00=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00=
=Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes0 00Smiley face +19
=Prefektura Berat0 00=
=Prefektura Dibër0 00=
=Prefektura Elbasan0 00=
=Prefektura Fier0 00=
=Prefektura Tiranë0 00=
=Presidenti i Republikës0 00=
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00=
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00=
=Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme0 00Smiley face -6
90Kryeministria-9 4150Smiley face -3
91Bashkia Fier-19 3150Smiley face -3
92Bashkia Lushnje-20 3050Smiley face -1
93Prokuroria e Përgjithshme-30 2050=
94Inspektoriati i Punës-34 1650Smiley face -34
=Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-34 1650Smiley face +1
100Bashkia Dibër-50 050=
=Bashkia Gjirokastër-50 050=
=Bashkia Sarandë-50 050=
=Bashkia Tropojë-50 050=
=Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050=

Renditja Korrik 2019