image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër86 860=
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale78 780=
3Komisioneri Publik73 730=
4ALUIZNI70 700=
=Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare70 700=
6Gjykata e Lartë68 680=
7Ministria e Kulturës67 670=
8Autoriteti i Konkurencës64 640=
9Ministria e Punëve të Brendshme60 600=
10Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570=
11Agjencia e Prokurimit Publik56 560=
12Ministria e Mbrojtjes53 530=
13Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520=
14Ministria e Drejtësisë51 510=
15Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale51 6110=
16Bashkia Durrës50 500=
17Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor48 480=
18Komisioni i Pavarur i Kualifikimit45 450Smiley face +1
=Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë45 450=
20Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve41 410=
21Bashkia Elbasan37 6528=
22Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360=
23OSHEE sh.a.34 340=
24Gjykata Administrative e Apelit33 330=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330=
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330=
27Bashkia Lezhë31 310=
28Ministria e Financave dhe Ekonomisë29 290=
29Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280=
30Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë27 270=
31Bashkia Korçë27 4720=
32Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260=
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave26 260=
=Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260=
=Instituti i Shëndetit Publik26 260=
36Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve25 250=
=Avokati i Popullit25 250=
=Gjykata e Apelit Shkodër25 250=
39Bashkia Krujë24 240=
=Bashkia Kukës24 240=
=Gjykata e Apelit Vlorë24 240=
=Kuvendi24 240=
43Bashkia Vlorë23 230Smiley face +1
44Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face +1
45Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face +1
=Gjykata e Apelit Tiranë21 210Smiley face +1
=Komisioni Qendror i Zgjedhjeve21 210Smiley face +1
48Bashkia Pogradec20 200Smiley face +1
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200Smiley face +1
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200Smiley face +1
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër20 200Smiley face +1
52Bashkia Tiranë20 4828Smiley face +12
53Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190=
=Prefektura Durrës19 190=
55Agjencia e Trajtimit të Pronave18 180=
=Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180=
57Bashkia Berat17 170=
=Gjykata e Apelit Durrës17 170=
=Gjykata e Apelit Korçë17 170=
=Inspektorati Qendror17 170=
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170=
62Inspektoriati i Punës16 160=
63Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve15 150=
64Këshilli i Lartë i Gjyqësorit7 70Smiley face +1
65Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme4 40Smiley face +1
66Bashkia Kavajë4 2420Smiley face +1
=Gjykata Kushtetuese4 2420Smiley face -27
68Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250=
69Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave0 00=
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00=
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00=
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00=
=Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00=
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë0 00=
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00=
=Prefektura Berat0 00=
=Prefektura Dibër0 00=
=Prefektura Elbasan0 00=
=Prefektura Fier0 00=
=Prefektura Tiranë0 00=
=Presidenti i Republikës0 00=
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00=
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00=
85Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë-2 3032=
86Kryeministria-9 4150=
87Bashkia Fier-19 3150=
88Autoriteti Kombëtar i Ushqimit-20 3050=
=Bashkia Lushnje-20 3050=
=Bashkia Tepelenë-20 020=
=Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020=
92Bashkia Himarë-30 2050=
=Prokuroria e Përgjithshme-30 2050=
94Drejtoria e Përgjithshme e Policisë-31 1950=
95Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-32 1850=
100Bashkia Dibër-50 050=
=Bashkia Gjirokastër-50 050=
=Bashkia Sarandë-50 050=
=Bashkia Tropojë-50 050=
=Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050=

Renditja Maj 2019