image_pdfimage_print
VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër86 860=
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale75 750=
3Komisioneri Publik73 730=
4Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare69 690Smiley face +2
=ALUIZNI69 690Smiley face +11
6Gjykata e Lartë68 680Smiley face -2
7Ministria e Kulturës67 670Smiley face -2
8Autoriteti i Konkurencës62 620Smiley face -2
9Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570=
10Agjencia e Prokurimit Publik56 560=
11Ministria e Mbrojtjes53 530Smiley face +15
12Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520=
13Ministria e Drejtësisë51 510=
14Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale51 6110Smiley face -1
15Bashkia Durrës50 500Smiley face -4
16Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor48 480Smiley face +2
17Bashkia Korçë47 470=
18Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë46 460=
19Komisioni i Pavarur i Kualifikimit44 440Smiley face +2
20Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve41 410Smiley face +51
21Ministria e Punëve të Brendshme40 6020Smiley face -13
22Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360=
23Bashkia Elbasan35 6530Smiley face -7
24OSHEE sh.a.34 340Smiley face -1
25Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330Smiley face -1
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330Smiley face -1
=Gjykata Administrative e Apelit33 330Smiley face -2
28Bashkia Lezhë31 310=
29Bashkia Lushnje30 300Smiley face +42
30Ministria e Financave dhe Ekonomisë29 290Smiley face -1
31Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280Smiley face -1
32Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë27 270Smiley face +35
33Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave26 260Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260Smiley face -2
36Avokati i Popullit25 250Smiley face +4
=Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve25 250Smiley face -2
=Gjykata e Apelit Shkodër25 250Smiley face -2
39Kuvendi24 240Smiley face -3
=Gjykata e Apelit Vlorë24 240Smiley face -3
=Bashkia Kukës24 240Smiley face -3
=Bashkia Kavajë24 240Smiley face -3
=Bashkia Krujë24 240Smiley face +16
44Bashkia Vlorë23 230Smiley face -4
45Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face -1
46Komisioni Qendror i Zgjedhjeve21 210Smiley face -1
=Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face -1
=Gjykata e Apelit Tiranë21 210Smiley face +25
49Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200Smiley face -2
=Bashkia Himarë20 200Smiley face -2
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200Smiley face -2
=Bashkia Pogradec20 200Smiley face +6
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër20 200Smiley face -9
54Prefektura Durrës19 190Smiley face -3
=Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190Smiley face -3
56Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180Smiley face -3
57Gjykata e Apelit Korçë17 170Smiley face -2
=Bashkia Berat17 170Smiley face -2
=Gjykata e Apelit Durrës17 170Smiley face -2
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170Smiley face -2
=Inspektorati Qendror17 170Smiley face -2
62Inspektoriati i Punës16 160Smiley face +9
63Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve15 150Smiley face -1
64Bashkia Tiranë8 4840Smiley face -1
65Këshilli i Lartë i Gjyqësorit7 70Smiley face -1
66Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme4 40=
67Gjykata Kushtetuese4 2420=
68Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250Smiley face +1
69Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00Smiley face +2
=Këshilli i Lartë i Prokurorisë0 00=
=Prefektura Tiranë0 00Smiley face +2
=Prefektura Berat0 00Smiley face +2
=Prefektura Dibër0 00Smiley face +2
=Presidenti i Republikës0 00Smiley face +2
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00Smiley face +2
=Prefektura Elbasan0 00Smiley face +2
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00Smiley face +2
=Prefektura Fier0 00Smiley face +2
=Bashkia Dibër0 00Smiley face -16
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00Smiley face +2
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë0 00Smiley face -22
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00Smiley face +2
=Bashkia Tropojë0 00Smiley face +2
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00Smiley face +2
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00Smiley face +2
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00Smiley face +2
87Drejtoria e Përgjithshme e Policisë-1 1920Smiley face -17
88Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë-3 3033Smiley face -23
89Instituti i Shëndetit Publik-4 2630Smiley face +4
90Kryeministria-9 4150Smiley face -47
91Bashkia Fier-19 3150Smiley face +3
92Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020Smiley face +3
=Bashkia Tepelenë-20 020Smiley face -21
=Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave-20 020Smiley face +3
95Autoriteti Kombëtar i Ushqimit-20 3050Smiley face +2
96Prokuroria e Përgjithshme-26 2450Smiley face +2
97Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-32 1850Smiley face +2
100Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050=
=Bashkia Gjirokastër-50 050Smiley face -29
=Bashkia Sarandë-50 050Smiley face -29

Renditja Mars 2019