image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale71 710=
2Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare68 680=
3Ministria e Zhvillimit Urban63 630=
4Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore54 7420=
5Posta Shqiptare sh.a.52 520=
6Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë49 490Smiley face +1
=Autoriteti i Konkurencës49 490Smiley face +59
8Ministria e Financave47 470=
9Ministria e Mjedisit45 494Smiley face -3
10Bashkia Shkodër44 440Smiley face -1
11ALUIZNI43 6320Smiley face -1
12Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime41 410Smiley face -1
=Ministri i Inovacionit dhe Administratës Publike41 410Smiley face -1
14Autoriteti Rrugor Shqiptar39 390Smiley face -1
=Bashkia Korçë39 6122=
16Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor35 350Smiley face -1
17Avokati i Popullit34 428Smiley face -1
18Ministria e Kulturës34 4613Smiley face -1
19Autoriteti i Mediave Audiovizive32 320Smiley face -1
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë32 320Smiley face -1
21Kontrolli i Lartë i Shtetit32 342Smiley face -1
22Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë30 300Smiley face -1
23Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit30 5020Smiley face -1
24Ministria e Energjisë dhe Industrisë30 5626Smiley face -1
25Gjykata e Apelit Gjirokastër29 290Smiley face -1
26Bashkia Lezhë29 4920Smiley face -1
27Ministria e Punëve të Brendshme28 4820Smiley face -1
28Bashkia Himarë26 3812Smiley face +27
29Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave25 250Smiley face -2
30Prokuroria e Përgjithshme24 4016=
31Ministria e Integrimit Europian24 4420Smiley face -2
32Komisioni Qendror i Zgjedhjeve23 230Smiley face -2
33Gjykata e Apelit Shkodër22 220Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve22 220Smiley face -2
35Kuvendi21 210Smiley face -2
36Këshilli i Lartë i Drejtësisë20 200=
37Gjykata e Apelit Korçë19 190Smiley face -1
38Universiteti i Tiranës19 3516Smiley face +3
39Ministria e Shëndetësisë18 4022=
40Gjykata e Apelit Vlorë18 180Smiley face -2
41Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier17 170Smiley face -1
42Bashkia Vlorë17 3720Smiley face +4
43Presidenti i Republikës16 160Smiley face -1
44Bashkia Tiranë14 3118Smiley face +4
45Gjykata e Lartë14 3420Smiley face -2
46Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme13 3320Smiley face -12
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë13 3320Smiley face -2
48Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë12 120Smiley face -3
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda12 3220Smiley face -2
50Bashkia Lushnje11 3120Smiley face -2
51Bashkia Kukës10 2616Smiley face -1
52Drejtoria e Përgjithshme Detare10 3020Smiley face -1
53OSHEE sh.a.9 2920Smiley face -1
=Gjykata Kushtetuese9 2920Smiley face -1
55Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve8 1810Smiley face -1
56Gjykata Administrative e Apelit8 2820Smiley face +1
=Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës8 2820Smiley face +1
58Bashkia Kavajë7 2316Smiley face +1
59Bashkia Krujë6 1812Smiley face +24
60Ministria e Punëve të Jashtme6 2620=
61Drejtoria e Përgjithshme e Doganave5 2520Smiley face -27
62Bashkia Durrës4 2016Smiley face -1
63Drejtoria e Përgjithshme e Policisë3 1916Smiley face +8
64Bashkia Elbasan3 2017Smiley face -8
65Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave3 2320Smiley face -3
=Inspektoriati i Punës3 2320Smiley face -3
67Ministria e Bujqësisë2 2220Smiley face +6
68Ministria e Arsimit dhe Sportit1 2120Smiley face -4
69Agjencia e Prokurimit Publik0 00Smiley face -4
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00Smiley face -4
=Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Kuvendin0 00Smiley face -4
=Bashkia Dibër0 00Smiley face -4
73Bashkia Fier0 2020Smiley face -3
74Bashkia Berat-1 1920Smiley face -3
75Gjykata e Apelit Durrës-2 1820Smiley face -2
76Ministria e Drejtësisë-3 1013Smiley face -1
77Gjykata e Apelit Tiranë-3 2528Smiley face -1
78Kryeministria-4 1721Smiley face +3
79Autoriteti Kombëtar i Ushqimit-4 2630Smiley face -2
80Ministria e Mbrojtjes-5 38Smiley face -2
81Instituti i Sigurimeve Shoqërore-5 1520Smiley face -2
=Autoriteti i Avicionit Civil-5 1520Smiley face -2
83Instituti i Shëndetit Publik-10 616Smiley face -1
84Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit-15 1530=
85Bashkia Gjirokastër-16 016=
=Drejtoria e Policisë Qarku Tiranë-16 016Smiley face +1
87Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan-20 020Smiley face -1
=Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve-20 020Smiley face -1
=Bashkia Sarandë-20 020Smiley face -1
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit-20 020Smiley face -1
91Bashkia Pogradec-22 1840=
92Bashkia Tropojë-24 024=
93Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë-25 025=
94Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës-26 2450=
95Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë-29 029=
96Prokuroria e Krimeve të Rënda-35 035=
97Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike-40 040=
98Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër-46 450=
100Bashkia Tepelenë-50 050=
=Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave-50 050=

Renditja Maj 2017