1

Renditja e transparencës – Korrik 2019

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër86 860=
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale75 750=
3Komisioneri Publik73 730=
4Gjykata e Lartë71 710Smiley face +2
5ALUIZNI69 690Smiley face -1
=Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare69 690Smiley face -1
7Ministria e Kulturës67 670=
8Autoriteti i Konkurencës62 620=
9Ministria e Punëve të Brendshme59 590=
10Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570=
11Agjencia e Prokurimit Publik56 560=
12Ministria e Mbrojtjes53 530=
13Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520=
14Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale51 6110Smiley face +1
15Bashkia Durrës50 500Smiley face +1
=Ministria e Drejtësisë50 500Smiley face +1
17Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve41 410Smiley face +3
=Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë41 410Smiley face -1
19Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor40 400Smiley face -2
20Bashkia Elbasan37 6528Smiley face +1
21Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360Smiley face +1
22OSHEE sh.a.34 340Smiley face +1
23Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330Smiley face +1
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330Smiley face +1
25Ministria e Financave dhe Ekonomisë32 320Smiley face +3
26Bashkia Lezhë31 310Smiley face +1
27Bashkia Korçë29 4920Smiley face +3
28Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280Smiley face +1
29Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë27 270Smiley face +3
30Avokati i Popullit26 260Smiley face +6
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260Smiley face +1
=Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260Smiley face +3
33Instituti i Shëndetit Publik26 260=
34Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve25 250Smiley face +2
=Gjykata e Apelit Shkodër25 250Smiley face +2
=Komisioni Qendror i Zgjedhjeve25 250Smiley face +11
37Bashkia Krujë24 240Smiley face +2
38Bashkia Pogradec23 230Smiley face +10
=Bashkia Vlorë23 230Smiley face +5
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave23 230Smiley face -5
=Gjykata e Apelit Vlorë23 230Smiley face +1
=Kuvendi23 230Smiley face +1
43Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face +1
44Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face +1
45Bashkia Tiranë21 4827Smiley face +7
46Bashkia Kukës20 200Smiley face -7
47Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200Smiley face +1
=Gjykata e Apelit Tiranë20 200Smiley face -2
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200Smiley face +1
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër20 200Smiley face +1
=Inspektorati Qendror20 200Smiley face +10
52Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190Smiley face +1
53Prefektura Durrës19 190=
54Agjencia e Trajtimit të Pronave18 180Smiley face +1
=Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180Smiley face +1
56Bashkia Berat17 170Smiley face +1
57Gjykata e Apelit Durrës17 170=
=Gjykata e Apelit Korçë17 170=
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170=
60Inspektoriati i Punës16 160Smiley face +2
61Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve15 150Smiley face +2
62Këshilli i Lartë i Gjyqësorit14 140Smiley face +2
63Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë6 3024Smiley face +22
64Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme4 40Smiley face +1
65Bashkia Kavajë4 2420Smiley face +1
66Gjykata Kushtetuese3 2320=
67Drejtoria e Përgjithshme e Policisë2 1917Smiley face +27
68Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250=
69Komisioni i Pavarur i Kualifikimit1 10Smiley face -51
70Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave0 00Smiley face -1
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00Smiley face -1
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00Smiley face -1
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00Smiley face -1
=Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00Smiley face -1
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë0 00Smiley face -1
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00Smiley face -1
=Gjykata Administrative e Apelit0 00Smiley face -46
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00Smiley face -1
=Prefektura Berat0 00Smiley face -1
=Prefektura Dibër0 00Smiley face -1
=Prefektura Elbasan0 00Smiley face -1
=Prefektura Fier0 00Smiley face -1
=Prefektura Tiranë0 00Smiley face -1
=Presidenti i Republikës0 00Smiley face -1
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00Smiley face -1
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00Smiley face -1
87Kryeministria-9 4150Smiley face -1
88Bashkia Fier-19 3150Smiley face -1
89Bashkia Tepelenë-20 020Smiley face -1
=Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020Smiley face -1
91Autoriteti Kombëtar i Ushqimit-20 3050Smiley face -3
=Bashkia Lushnje-20 3050Smiley face -3
93Prokuroria e Përgjithshme-30 2050Smiley face -1
94Bashkia Himarë-31 1950Smiley face -2
95Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-32 1850=
100Bashkia Dibër-50 050=
=Bashkia Gjirokastër-50 050=
=Bashkia Sarandë-50 050=
=Bashkia Tropojë-50 050=
=Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050=

Renditja Qershor 2019