image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër85 850Smiley face +6
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale75 750Smiley face -1
3Komisioneri Publik73 730=
4Gjykata e Lartë68 680Smiley face +15
5Ministria e Kulturës67 670Smiley face -1
6Autoriteti i Konkurencës64 640Smiley face +3
7Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare63 630Smiley face -1
8Ministria e Punëve të Brendshme60 600Smiley face +4
9Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570Smiley face -7
10Agjencia e Prokurimit Publik56 560Smiley face +18
11Bashkia Durrës54 540Smiley face +20
12Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520Smiley face +15
13Ministria e Drejtësisë51 510Smiley face +50
=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale51 6110Smiley face -2
15ALUIZNI49 6920Smiley face -10
16Bashkia Elbasan48 6517Smiley face +84
17Bashkia Korçë47 470Smiley face +4
18Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë46 460Smiley face +40
=Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor46 460Smiley face -10
20Agjencia e Trajtimit të Pronave45 450Smiley face +19
21Komisioni i Pavarur i Kualifikimit44 440Smiley face +24
22Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360Smiley face -5
23OSHEE sh.a.34 340Smiley face +24
24Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330Smiley face +33
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330Smiley face -5
26Ministria e Mbrojtjes33 5320Smiley face -12
27Gjykata Administrative e Apelit32 320Smiley face -3
28Bashkia Lezhë31 310Smiley face -4
29Ministria e Financave dhe Ekonomisë29 290Smiley face +59
30Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280Smiley face -2
31Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260Smiley face -3
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave26 260Smiley face +3
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260Smiley face -7
34Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve25 250Smiley face +12
=Gjykata e Apelit Shkodër25 250Smiley face +6
36Kuvendi24 240Smiley face +19
=Gjykata e Apelit Vlorë24 240Smiley face +13
=Bashkia Kukës24 240Smiley face +4
=Bashkia Kavajë24 240Smiley face +28
40Avokati i Popullit23 230Smiley face -31
=Bashkia Vlorë23 230Smiley face +12
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër23 230Smiley face -23
43Kryeministria23 4320Smiley face +1
44Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face -4
45Komisioni Qendror i Zgjedhjeve21 210Smiley face -10
=Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face -5
47Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200Smiley face +38
=Bashkia Himarë20 200=
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë20 200Smiley face +22
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200Smiley face +22
51Prefektura Durrës19 190Smiley face +2
=Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190Smiley face +12
53Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180Smiley face -42
=Bashkia Dibër18 180Smiley face +47
55Gjykata e Apelit Korçë17 170Smiley face -6
=Bashkia Krujë17 170Smiley face +32
=Bashkia Berat17 170Smiley face +30
=Gjykata e Apelit Durrës17 170Smiley face -2
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170Smiley face -6
=Inspektorati Qendror17 170Smiley face -24
=Bashkia Pogradec17 170Smiley face +11
62Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve15 150Smiley face -10
63Bashkia Tiranë13 4835Smiley face -30
64Këshilli i Lartë i Drejtësisë7 70Smiley face -4
65Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë5 2520Smiley face +2
66Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme4 40Smiley face -5
67Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë4 2420Smiley face -51
=Gjykata Kushtetuese4 2420Smiley face -32
69Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250Smiley face -46
70Drejtoria e Përgjithshme e Policisë1 2120Smiley face -2
71Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00Smiley face -57
=Prefektura Tiranë0 00Smiley face -2
=Prefektura Berat0 00Smiley face -2
=Prefektura Dibër0 00Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve0 00Smiley face -6
=Presidenti i Republikës0 00Smiley face +29
=Bashkia Lushnje0 00Smiley face -2
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00Smiley face -2
=Inspektoriati i Punës0 00Smiley face -2
=Prefektura Elbasan0 00Smiley face -2
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00Smiley face -2
=Prefektura Fier0 00Smiley face -2
=Gjykata e Apelit Tiranë0 00Smiley face -15
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00Smiley face -2
=Bashkia Gjirokastër0 00Smiley face +21
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00Smiley face +29
=Bashkia Sarandë0 00Smiley face +29
=Bashkia Tropojë0 00Smiley face +29
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00Smiley face +19
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00Smiley face -2
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00Smiley face -2
=Bashkia Tepelenë0 00Smiley face +29
93Instituti i Shëndetit Publik-4 2630Smiley face -2
94Bashkia Fier-4 3135Smiley face -35
95Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020Smiley face +5
=Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave-20 020Smiley face -26
97Autoriteti Kombëtar i Ushqimit-20 3050Smiley face -60
98Prokuroria e Përgjithshme-27 2350Smiley face -76
99Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-32 1850Smiley face -10
100Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050Smiley face -31

Renditja Dhjetor 2018