image_pdfimage_print

VendiAutoriteti publikTotaliPiket pozitivePiket negativeProgresi
1Bashkia Shkodër86 860=
2Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale75 750=
3Komisioneri Publik73 730=
4Gjykata e Lartë71 710=
5ALUIZNI67 670Smiley face +1
=Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare67 670=
=Ministria e Kulturës67 670Smiley face +1
8Autoriteti i Konkurencës61 610=
9Kolegji i Posaçëm i Apelimit57 570Smiley face +1
10Agjencia e Prokurimit Publik56 560Smiley face +1
11Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale54 617Smiley face +1
12Ministria e Mbrojtjes53 530Smiley face +1
13Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës52 520Smiley face +1
14Bashkia Durrës50 500Smiley face +1
=Ministria e Drejtësisë50 500Smiley face +1
16Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Rinisë43 430Smiley face +1
17Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor40 400Smiley face +1
18Bashkia Elbasan37 6528Smiley face +1
19Kontrolli i Lartë i Shtetit36 360Smiley face +1
20OSHEE sh.a.34 340Smiley face +1
21Ministria e Punëve të Brendshme34 5925Smiley face -12
22Bashkia Vlorë33 330=
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë33 330=
=Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda33 330=
25Bashkia Lezhë31 310=
=Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve31 310=
27Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve29 290Smiley face +1
=Prefektura Tiranë29 290Smiley face +43
29Bashkia Korçë29 4920Smiley face -1
30Drejtoria e Përgjithshme e Doganave28 280=
31Bashkia Tiranë28 4820=
32Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë27 270=
33Avokati i Popullit26 260=
=Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave26 260=
=Gjykata e Apelit Gjirokastër26 260=
=Instituti i Shëndetit Publik26 260=
37Gjykata e Apelit Shkodër25 250=
=Komisioni Qendror i Zgjedhjeve25 250=
39Bashkia Pogradec23 230Smiley face +1
=Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave23 230Smiley face +1
=Gjykata e Apelit Vlorë23 230Smiley face +1
42Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier22 220Smiley face +2
43Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve21 210Smiley face +2
=Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë21 210Smiley face +2
45Bashkia Kukës20 200Smiley face +2
=Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit20 200Smiley face +2
=Gjykata e Apelit Tiranë20 200Smiley face +2
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë20 200Smiley face +2
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër20 200Smiley face +2
=Këshilli i Lartë i Gjyqësorit20 200Smiley face +17
51Agjencia Kombëtare e Mjedisit19 190Smiley face +2
=Prefektura Durrës19 190Smiley face +2
53Agjencia e Trajtimit të Pronave18 180Smiley face +3
=Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural18 180Smiley face +3
55Bashkia Berat17 170Smiley face +3
=Gjykata e Apelit Durrës17 170Smiley face +3
=Gjykata e Apelit Korçë17 170Smiley face +3
=Instituti i Sigurimeve Shoqërore17 170Smiley face +3
59Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë5 2823Smiley face +8
60Autoriteti Kombëtar i Ushqimit5 3025Smiley face +3
=Ministria e Financave dhe Ekonomisë5 3025Smiley face -33
62Bashkia Kavajë4 2420Smiley face +2
63Gjykata Kushtetuese3 2320Smiley face +2
=Kuvendi3 2320Smiley face -23
65Drejtoria e Përgjithshme e Policisë2 1917Smiley face +1
66Ministria pë Evropën dhe Punët e Jashtme2 5250Smiley face +2
67Komisioni i Pavarur i Kualifikimit1 10Smiley face +2
68Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave0 00Smiley face +2
=Autoriteti i Avicionit Civil0 00Smiley face +2
=Bashkia Krujë0 00Smiley face -29
=Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë0 00Smiley face +2
=Drejtoria e Përgjithshme Detare0 00Smiley face +2
=Drejtoria e Përgjitshme e Ujësjellës Kanalizime0 00Smiley face +2
=Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë0 00Smiley face +2
=Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare0 00Smiley face +2
=Gjykata Administrative e Apelit0 00Smiley face +2
=Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan0 00Smiley face +2
=Inspektorati Qendror0 00Smiley face -21
=Prefektura Berat0 00Smiley face +2
=Prefektura Dibër0 00Smiley face +2
=Prefektura Elbasan0 00Smiley face +2
=Prefektura Fier0 00Smiley face +2
=Presidenti i Republikës0 00Smiley face +2
=Prokuroria e Krimeve të Rënda0 00Smiley face +2
=Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë0 00Smiley face +2
=Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme0 00Smiley face +2
87Kryeministria-9 4150Smiley face +3
88Bashkia Fier-19 3150Smiley face +3
89Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-20 020Smiley face -19
90Bashkia Lushnje-20 3050Smiley face +2
91Prokuroria e Përgjithshme-30 2050Smiley face +2
92Bashkia Dibër-31 1950Smiley face +8
=Bashkia Himarë-31 1950Smiley face -39
94Inspektoriati i Punës-34 1650=
95Ministria Turizmit dhe e Mjedisit-35 1550Smiley face -1
96Bashkia Tepelenë-40 040Smiley face -26
100Bashkia Gjirokastër-50 050=
=Bashkia Sarandë-50 050=
=Bashkia Tropojë-50 050=
=Ministria e Shtetit për Diasporën-50 050=

Renditja Gusht 2019